Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

VBE workshop book series

References to aricles in the book series

 

randbild

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

VBE Medicin, Lund 2016

Content:

Anttila, S* och Axelsson, S. (2016). Vetenskap och beprövad erfarenhet vid SBU.

Levay, C.* (2016). Kvalitetsregister som bryggor mellan vetenskap och praktik.

Marsál, K. (2016). Finns evidensbaserad obstetrik?

Rahm Hallberg, I. (2016). Kunskap för praktiken?

Ståhl, N. (2016). Evidensbaserad medicin, vetenskap och beprövad erfarenhet inom neurokirurgi.

 

VBE Juridik, Lund 2016

Content:

Tired, P. (2016). En domares tankar kring begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vahlne Westerhäll, L. (2016). Rättsliga kvaliteter inom vården.

Garland, J. (2016). Vetenskap och beprövad erfarenhet as a critical legal threshold.

Singer, A. (2016). Barnets bästa.

Wahlberg, L.* (2016). Konceptuella utmaningar för rättssäkerheten i gränslandet mellan juridik och medicin.

Sahlin, N-E.* och Wahlberg, L.* (2016). Klinisk användning av oprövade metoder är juridiskt reglerad.

 

VBE Skola, Lund 2017

Content:

Minten, E. (2017). Forskningsbasering för god skolutveckling.

Adamson, L. (2017). Undervisning på vetenskaplig grund.

Norrestam, S. och Alfredsson, S. (2017). Skolutveckling på vetenskaplig grund.

Persson, A. och Persson, J.* (2017). Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i högre utbildning och skola.

Persson, J.* (2017). Är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i skolan samma sak som vetenskap och beprövad erfarenhet i hälso- och sjukvård?


An * following an author's name indicates that the author is a VBE researcher.

Department of Medical Ethics

BMC I12, Sölvegatan 19

SE-221 84 Lund

Sweden

Tel: +46-46 222 0923

E-post: med.etik [at] med.lu.se