Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Books

References to aricles in the book series

 

 

randbild

 

VBE Medicin (pdf), Lund 2016

Content:

Sahlin, N-E. Förord.

Anttila, S* och Axelsson, S. Vetenskap och beprövad erfarenhet vid SBU.

Levay, C.* Kvalitetsregister som bryggor mellan vetenskap och praktik.

Marsál, K. Finns evidensbaserad obstetrik?

Rahm Hallberg, I. Kunskap för praktiken?

Ståhl, N. Evidensbaserad medicin, vetenskap och beprövad erfarenhet inom neurokirurgi.

 

VBE Juridik (pdf), Lund 2016

Content:

Sahlin, N-E. Förord.

Tired, P. En domares tankar kring begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vahlne Westerhäll, L. Rättsliga kvaliteter inom vården.

Garland, J. Vetenskap och beprövad erfarenhet as a critical legal threshold.

Singer, A. Barnets bästa.

Wahlberg, L.* Konceptuella utmaningar för rättssäkerheten i gränslandet mellan juridik och medicin.

Sahlin, N-E.* och Wahlberg, L.* Klinisk användning av oprövade metoder är juridiskt reglerad.

 

VBE Skola (pdf), Lund 2017

Content:

Sahlin, N-E. Förord.

Minten, E. Forskningsbasering för god skolutveckling.

Adamson, L. Undervisning på vetenskaplig grund.

Norrestam, S. och Alfredsson, S. Skolutveckling på vetenskaplig grund.

Persson, A. och Persson, J.* Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i högre utbildning och skola.

Persson, J.* Är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i skolan samma sak som vetenskap och beprövad erfarenhet i hälso- och sjukvård?

 

VBE Miljö (pdf), Lund 2017

Content

Sahlin, N-E. Förord.

Sylwan, P. Jorden och generna: Varför gör ni inte som vi säger?

Nilsson, A. VBE i miljörätten?

Vareman, N.* VBE i evidensbaserad miljövård.

Bruun, M. Hur tillämpas VBE på en myndighet som Länsstyrelsen?

Sahlin, U. Vilken typ av evidens krävs bakom beslut om miljön?

 

VBE Politik (pdf), Lund 2018

Content

Sahlin, N-E. Förord.

Westerholm, B. Tro eller vetande – vilken plats i politiken?

Bengtsson, Finn. Faktaförnekaren – är han/hon ett hot mot demokratin?

Tarschys, D. Kunskaper och evidens i politiken

Brännmark, J.* Evidensbasering i politiken: två problem och en enkel tumregel

Ahlbäck Öberg, S. Kunskap och politik – mellan nonchalans och teknokrati

Knaggård, Å. Vetenskaplig kunskap i politiken –  en breddad diskussion och användning är nödvändig

 

Science and Proven Experience Johannes (pdf), Lund 2018

Content

Sahlin, N-E. Förord.

Anttila, S.* A note on randomized controlled trials in evidence-based medicine.

Bruine de Bruin, W.* Weather experiences and perceptions of climate change.

Brännmark, J.* Evidence-based medicine, clinical guidelines, and the role of patient preferences.

Davis, A.* Integrating expert judgment and statistical prediction: Synthesizing materials with mechanical synthesis.

Dewitt, B.* VBE and the PhD.

Fischhoff, B.* The art of proven experience.

Levay, C.* Dimensions of science and proven experience and variants of evidence-based medicine in practice.

Sahlin, N-E.* It's values that matter.

Stenwall, R.* Some rather rational reflections on the irrationality of reflection.

Vareman, N.* Rules, norms, evidence and proven experience.

Wahlberg, L.* Helheten och delarna - kan "vetenskap och beprövad erfarenhet" alltid reduceras till "vetenskap", "och" och "beprövad erfarenhet"?

Wallin, A.* Science, proven experience and good sense.

 

VBE Socialtjänst (pdf), Lund 2019

Content

Sahlin, N-E. Förord.

Björne, P.*  Funktionsnedsättning: Lite vetenskap men har vi beprövad erfarenhet?

Stenström, N.  Evidensbaserad praktik i socialtjänsten: Kommunala enhetscheferom EBP under ett decennium.

Mattsson, T. Barns rättigheter och kunskapsbaserad vård: Möjliga konfliktytor inom den sociala tvångsvården.

Broström, L. Vad göra när vi önskar att vi visste mer? En etisk fråga för socialtjänst och forskning.

Salonen, T. Varken teknik eller konst: Utmaningar i det sociala arbetets kunskapsutveckling.


VBE Vård (pdf), Lund 2019

Content

Sahlin, N-E. Förord.

Rahm Hallberg, I. Kunskap för praktiken: Discovery, evaluation och implementation.

Tiberg, I. I skarven mellan vetenskap och beprövad erfarenhet  .

Wallin, A*. Två roller för beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvård.

Hommel, A. Vikten av obruten vårdkedja: Snabbspår för patientens bästa.

Bernspång, B. Kan beprövad erfarenhet bekräftas 49 med praxis-baserad evidens?

 

VBE Tandvård (pdf), Lund 2019

Content

Sahlin, N-E. Förord.

Vareman, N*. Vad är vetenskap och vad är beprövad erfarenhet? Och vad betyder evidensbaserat? Kan tandtråd hjälpa oss (även här)?

Hänsel-Petersson, G., Brogårdh-Roth, S., Sonesson, M. Kariesriskbedömning i klinisk vardag.

Rohlin, M., Svensäter, G. Tandläkarutbildningen. Vetenskap och beprövad erfarenhet.

Klinge, B. Vems beprövade erfarenhet räknas, egen eller andras?

Nielands, J., Davies, J., Svensäter, G. Munnens mikrobiom och risk för karies.

Pigg, M., Fransson, H. Klinisk riskbedömning av apikal parodontit vid rotfyllda tänder.

Klinge, B., Rüdiger, S., Jansson, H. Att behålla eller extrahera tänder vid parodontit.

Davidsson, T. Christell, H. Hälsoekonomiska aspekter avseende vetenskap och beprövad erfarenhet i tandvården.

 

VBE Hälsoråd (pdf), Lund 2020

Content

Sahlin, N-E. Förord.

Asplund, K.. Komplementär och alternativ medicin

Brännmark, J.* Oombedda hälsoråd

Larhammar, D. Akupunktur - Aktiv smärtlindring eller teatralisk placebo?

Stjernberg, F.* Kost- och hälsorådens tyranni

Wahlberg, L.* och Wallin, A.* Sommartidsfrågan

 

VBE - Science and proven experience (pdf), 2021

Content

Sahlin, N-E. Förord

Bruine de Bruin, W.* Covid-19 risk perceptions and reported protective behaviors in the United States

Brännmark, J.* Evidence-based policymaking under exceptional circumstances.

Fischhoff, B.* Addressing inequities in pandemic policies

Levay, C.*  Counting in the time of Covid-19

Persson, J.*  On the relation between experience, personal experience, and proven experience

Stjernberg, F.*  Epistemic vices, critical and zetetic

Vareman, N.* An attempt to distinguish science and proven experience

Wahlberg, L.* Vetenskap och beprövad erfarenhet – ett rättsligt begrepps innebörd och gränser

Wallin, A.*, Dewitt, B.* Science and proven experience: Applying evidence or compensating for it?


An * following an author's name indicates that the author is a VBE researcher.