Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Sten Anttila på Almedalsveckan 2018 (in English below)

Under Almedalsveckan anordnade FAMNA - Riskorganisationen för idéburen välfärd - en serie seminarier om ämnen såsom upphandling respektive evidens.

sten

Vid seminariet "Vad är evidens - egentligen?" som hölls 4 juli talade Sten om SBUs arbete med evidensutvärdering och satt med i  efterföljande paneldiskussion.


De frågor som diskuterades var följande: 

  • Hur väl stämmer den evidensbaserade medicinens evidensbegrepp in på den svenska synen på evidens och hur kan vi på ett tydligare sätt involvera vårdens kliniker och patienter i utvecklingen av den framtida svenska sjukvården? 
  • Vilka skulle konsekvenserna bli om evidensbegreppet utifrån evidensbaserad medicin (som det definierades av David Sackett, en av den evidensbaserade medicinens upphovsmän) blev styrande?

Sten Anttila at the political fair "Almedalsveckan".

The National Organisation for Idea-based Wellfare, FAMNA, arranged seminars on subjects such as procurement, and evidence.

At the seminar "What is evidence - really?", held on July 4, Sten presented how SBU works with evidence assessment and he also took part in a panel discussion.

Among the questions discussed were:

  • How well does the evidence concept in Evidence-Based Medicine fit with the Swedish view on evidence and how can vi more explicitly involve clinics and patients in the progress of Swedish healthcare?
  • What would the consequences be if the concept of evidence defined by Evidence-Based Medicine (through David Sackett - one of the founders of EBM) would guide Swedish health care?

Latest news

3 July 2019

Blog from Wändi on inderdisciplinary work

Blog from Wändi on inderdisciplinary work
7 September 2018

Petra Björne, new VBE collaborator!

Petra Björne, new VBE collaborator!
23 August 2018

Sten Anttila på Almedalsveckan 2018 (in English below)

Sten Anttila på Almedalsveckan 2018 (in English below)
5 April 2018

New member of the VBE programme

New member of the VBE programme
12 February 2018

Celebrating Johannes

Celebrating Johannes

Department of Medical Ethics

BMC I12, Sölvegatan 19

SE-221 84 Lund

Sweden

Tel: +46-46 222 0923

E-post: med [dot] etik [at] med [dot] lu [dot] se